Skip to content

Fisioterapia Respiratoria Adultos

Al llarg dels anys estem exposats a patir diverses malalties respiratòries a les vies superiors, com la rinitis o la sinusitis, que mal gestionades o mal curades, acaben causant un gran deteriorament en la qualitat de vida dels qui les pateixen, i per tant, dels seus familiars. 

D'altra banda, havent passat una cirurgia pulmonar o cardíaca i haver de reposar en un llit per un temps prolongat també afecta severament a la respiració, que sempre ha estat un factor clau quan tractem de mesurar la qualitat de vida d'una persona adulta; respirar correctament pot ser difícil quan patim una malaltia crònica com el MPOC (emfisema pulmonar obstructiu crònic), asma, bronquiectàsies, etc ...

Els beneficis de la fisioteràpia respiratòria per a adults són:

 • Facilita el drenatge de la mucositat i millora el control de la tos.
 • Disminueix la necessitat de medicació i els ingressos hospitalaris.
 • Millora la respiració, adequant el patró respiratori i controlant la sensació de manca d'aire (dispnea).
 • Millora important en la qualitat de vida, millorant la tolerància a l'esforç i al l'exercici físic.

La fisioteràpia respiratòria per a adults, a més de no tenir efectes secundaris i demostrar ser molt efectiva per a qualsevol problema respiratori, quan aquesta s'usa conjuntament amb les inhalaciones de agua de mar, nos ofrece garantías de un tratamiento óptimo, efectivo e inmediato.

Indicacions de la fisioterapia respiratoria para adultos:

 • Sinusitis.
 • EPOC  (enfisema pulmonar o bronquitis crónica).
 • Seqüeles per COVID-19.
 • Rinitis.
 • Bronquièctasis
 • Hipertròfia de cornets.
 • Pèrdua d'audició per mucositat.
 • Pneumònia.
 • Asma.
 • Pre i post cirurgia toraco-abdominal.
 • Acúfens.
 • Tota malaltia que comprometi la funció respiratòria o que cursi amb augment de secrecions.